Om bloggen

Naturtypekart gir oss informasjon om hva slags natur vi har, hvor mye vi har av den og at vi kan følge med på hvordan den endrer seg. Det er informasjon som er nyttig for mange i dagens samfunn! Dessverre er ikke naturen lett å dele inn i grupper.

Jeg forsker på hvordan man på best mulig måte kan systematisere og kartlegge norsk natur. Systemet Naturtyper i Norge (NiN), er hovedfokuset i mitt arbeid. I tillegg til å undersøke hvordan NiN fungerer skal jeg prøve å finne måter som gjør at vi kan kartlegge mer effektivt med de ressursene vi har.

På denne bloggen vil jeg gi innblikk hvordan verden ser ut gjennom mine naturkartlegger-øyne og i min forsker-hverdag.

Advertisements