Om forfatteren

Jeg er stipendiat på Naturhistorisk Museum i Oslo. Temaet for doktorgraden min er kartlegging og utbredelsesmodellering av naturtyper i Norge. Ett av målene med prosjektet er å forbedre naturtypekartleggingen i Norge gjennom å evaluere metodene som brukes i kartleggingen og kvaliteten på de produserte kartene. Jeg har mastergrad i naturforvaltning fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU, tidligere UMB). Masteroppgaven min var ferdig våren 2013, og omhandlet utbredelsesmodellering av vegetasjonstyper.

Emneord: NiN, Naturtyper, Vegetasjonstyper, Kartlegging, Naturmangfold, Økologi, Vegetasjonsøkologi, Utbredelsesmodellering, GIS

Advertisements