Kartleggingssommer

Feltarbeidet mitt i år er kartlegging av naturtyper på Hvaler. Både naturtypene og plantelivet her er verdt å oppleve!

Når jeg kartlegger må jeg kjenne artene for å vite hva slags naturtype de indikerer. Et kjent eksempel for mange er blåveis, som indikerer at det er kalk i jorda. Her på Hvaler finnes planter som krever både saltvannspåvirkning og varme, noe som er eksotisk når man er fra Solør. Bergrunnen på Hvaler er kalkfattig, men det finnes kalkrike flekker på grunn av marin påvirkning. Disse flekkene er alltid artige å komme over, for der er det morsomme ting å finne.

Fagerknoppurt kan finnes på steder med kalk I grunnen
Fagerknoppurt kan finnes på steder med kalk I grunnen
Markjordbær er også en kalkindikator.
Markjordbær er også en kalkindikator.

Flybilder er grunnlaget for naturtypekartlegging. Når jeg kartlegger tegner jeg inn grensene mellom ulike naturtyper rett i flybildet. Selv om man får oversikt fra flybildet, kan det ikke sammenlignes med å se landskapet fra en høyde. Hvaler her ikke de helt store høydene, men den sterke vindpåvirkningen gjør at det er få trær på toppene. Ikke bare er det fint for å få overblikk over studieområdet, det er også utrolig fin utsikt!

Lykkelig kartlegger med utsikt til havet
Lykkelig kartlegger med utsikt til havet

Noen naturtyper, slik som nakent berg, er enkle å kjenne igjen. Andre typer kan variere mye mer. Naturtypen grus- og steindominert strand er lett å kjenne igjen der man forventer å finne den, altså langs kysten. Men, ettersom landet har hevet seg, og kysten ikke lenger er hvor den var, hender det at man finner grus- og steindominert strand på helt andre steder. Arter bruker lang tid på å kolonisere disse områdene, så derfor ligger noen fortsatt blottlagt.

Grana brer greinene sine utover det som har vært ei strand
Grana brer greinene sine utover det som har vært ei strand

Menneskets bruk av natur kompliserer også kartlegginga. På Hvaler har alle ressurser vært tatt i bruk, med jorder der det var mulig og beite ellers. Når dette ikke lenger holdes ved like endres naturen sakte, men sikkert. Som oftest blir den mer og mer lik slik den var før den ble tatt i bruk. Jeg kartlegger naturen slik den framstår i dag, men dagens arter er et resultat av hvordan naturen har blitt brukt, og hvor lenge det er siden. Når det er lenge siden drifta opphørte, kan det være vanskelig å vite hvilke arter man bør se etter. Da er det bra at ikke alle spor forsvinner like fort, slik som steingjerdene, som fortsatt finnes på de utroligste steder her.

Ein skigard kan'kje vara evig. Kan et steingjerde det?
Ein skigard kan’kje vara evig. Kan et steingjerde det?

Som kartlegger må man se all variasjonen som finnes i området, og da ender man ofte opp med å se helt andre ting enn det man gjør på tur ellers. Jeg får nærkontakt med dyr, fugler og utrolig fine naturopplevelser. Det kan anbefales!

Advertisements