Jeg ser rødt

Vår på Stockholms Universitet er synonymt med blomstring.
Vår på Stockholms Universitet.

Er det kjærlighet i lufta som gjør at jeg ser rosenrødt? Eller er jeg forbannet fordi jeg har gått glipp av finværet fordi jeg måtte lese til eksamen? Neida, verden har fått rødtoner på grunn av flybilder!

Flybilder gir godt overblikk over landskap, og jeg har dratt til Stockholm for å lære å tolke naturtyper ut fra flybilder. Det er lett å skille veier, hus og vegetasjon fra hverandre i vanlige flybilder, men mitt hovedmål er å skille ulike typer vegetasjon fra hverandre. Da skal veldig ofte grønt skilles fra grønt.

Selv om vegetasjonstypene ligner i det vanlige fargespekteret, har de ganske ulik refleksjon i nær-infrarødt (colour infra red). Å bruke nær-infrarøde flybilder gjør det derfor mye enklere å skille forskjellige typer vegetasjon. Barskog og løvskog blir helt forskjellig, ulike fuktighetsgradienter kan sorteres og det blir helt tydelig hva som er levende og dødt. Har du bilder tatt om våren kan du til og med skille ulike løvstreslag fra hverandre, fordi de setter blader til forskjellig tid, og dermed har ulike mengder klorofyll. For de som tolker flybilder her i Stockholm er det en selvfølge å bruke nær-infrarøde bilder.

Det som gjør at jeg ser rødt, er at i disse bildene er fargene helt ulike de vi ser i vanlige flybilder. I nær-infrarødt blir det vi vanligvis ser som rødt, grønt, mens planter med klorofyll blir røde. Dermed får de fleste naturtyper ulike nyanser av rødt; rød-oransje bjørkeskog, knallrøde enger, møkkete-brunrød lynghei, mørkegrønn-rød barskog, rosagrå sumpskog. Grønne områder i bildene er områder med lite levende vegetasjon, slik som helt nyslåtte enger og veldig våte myrer.

Fargene endrer seg og med sesongen, ut fra når de ulike vegetasjonstypene har stor fotosyntese og biomasse-produksjon. Våte områder kommer sent i gang, så de blir røde i juli. Tørre enger blir røde fort, men mister fargen utover sommeren ettersom vegetasjonen blir mer tørr. Løvtrær er rosa om våren, og blir røde utover sommeren. Det tar litt tid å tolke fargene riktig.

Etter å ha brukt hele uka på datalabben her på Stockholms Universitet har jeg om ikke annet begynt å tenkt i nær-infrarødt. Når jeg kom ut fra labben i går og så de rosablomstrende kirsebærtrærne på universitetsområdet var min første tanke; «de blir nok rødere utover sommeren»!

Jeg er med andre ord godt i gang med å lære det jeg skal her i Stockholm. Nå har jeg sett på svensk vegetasjon i bilder i en måned, neste uke begynner jeg med mitt eget område i Norge. Trolig er det mye rødt å se der og.

Advertisements