Til Sverige for å se i 3D på data

Norge har 1630km grense mot Sverige, og en grensegang markerer skillet mellom svensk og norsk granskog. Skogen endres ikke av at grensa krysses, men det gjør systemet for kartlegging av natur. Jeg har reist til Stockholm for å lære den svenske metoden!

Naturtype- og vegetasjonskartlegging i Norge gjøres hovedsakelig i felt. Kartleggerne (meg inkludert) reiser ut med tilnærmet blanke ark (i hvert fall blanke flyfoto) og gjør alt arbeidet ute. Stereoskop og overlappende flybilder montert på ei metallfløy gir 3D-syn i felt, en nyvinning når metoden ble oppfunnet rundt 1970. 45 år og enorme tekniske fremskritt senere er ikke metoden nevneverdig endret.

Kartlegging av natur i felt med stereoskop. Fra feltarbeid sommeren 2012. Fotograf: Anders Bryn.
Kartlegging av natur i felt med stereoskop. Fra feltarbeid sommeren 2012. Fotograf: Anders Bryn.

I Sverige har de valgt en helt annen fremgangsmåte. Der er flybildetolkning hovedarbeidet i naturtypekartlegging. 3D-utstyr på dataskjerm gjør at man kan fly gjennom landskapet digitalt og i tillegg til farger, se terrenget og høyde på busker og trær. Om sommeren drar man ut og gjør kontroll av det som er kartlagt. Dette systemet tillater en helt annen fremdrift enn det vi har i Norge. Til tross for at vi har mer penger og mindre landareal, er en langt større andel av Sverige kartlagt.

Spørsmålet da er, hvorfor gjør ikke vi som i Sverige? Systemet for kartlegging har stor innvirkning på hvor mye av naturen som kan tolkes ut fra flyfoto. I Sverige er systemet bygd opp av enheter som er lett gjenkjennbare i flyfotoet, i motsetning til Naturtyper i Norge-systemet der ulike typer defineres av hvilke planter som finnes i hver type. Mest sannsynlig vil ikke flybildetolkning kunne brukes for Naturtyper i Norge i like stor grad som det gjøres i Sverige. Jeg syns likevel det er verdt å prøve!

Nå er jeg på plass i Sverige, og skal følge et kurs på Stockholms Universitet i kartlegging og analysering av natur på den svenske måten. Oppholdet mitt her, på 2,5 måneder, skal følges opp av en artikkel der jeg tester ulike kombinasjoner av tolkning og kartlegging. Det blir minst like spennende, og langt mer vitenskapelig, enn mitt svenske prosjekt nummer 2; å prøve ut alle Stockholms konditorier. Velkommen på besøk – enten på konditori, eller i data-labben!

Advertisements