Muligheter og utfordringer for naturtypekartlegging i 2015

Nytt år, nye muligheter? Det som er helt sikkert er at 2015 blir et veldig spennende år for naturtypekartlegging! I april skal NiN 2.0 lanseres, og slik jeg ser det, ligger det an til at systemet blir betraktelig forbedret fra versjon 1.0. Forbedringene går både på systemets objektivitet, type-inndeling og praktisk bruk. Mye skal gjøres før lanseringen, og allerede i januar skal foreløpig versjon legges ut til ettersyn på nett. Veilederne mine har henda fulle med beskrivelser av typer og metodikk.

Jeg jobber med en studie av kvalitet i kartlegging, og resultatene mine kan ikke komme fort nok. Sommeren 2014 var vi 3 kartleggere som brukte foreløpig versjon av NiN2.0 til å kartlegge akkurat samme området. Vi vet allerede at det ble store forskjeller i kartene. Nå skal jeg finne ut hva vi har gjort forskjellig, og forhåpentligvis finne ut hvordan resultatet kan bli mer likt i senere kartlegginger.

Før resultatene er klare skal imidlertid alle håndtegna streker fra i fjor sommer digitaliseres. Det er mange timers arbeid foran en dataskjerm. Heldigvis kan nesten alt jeg finner ut nå kan settes inn i kartleggingsinstrukser og brukes til å forbedre sommerens kartleggingsresultater. Det gir motivasjon for god og effektiv forskning! Etter øktene ved datamaskinen skal resultatene gjøres om til en artikkel som blir akseptert av et internasjonalt tidsskrift. Det blir hardt arbeid, og mange tanker skal tenkes for å få til et godt resultat.

NiN-året 2015 blir også mye hardt arbeid. Først skal systemet ferdigstilles, beskrives og lanseres, og så skal alle landets kartleggere læres opp i det nye systemet. Ikke minst det siste kan bli krevende, for vi må få til bedre kvalitet på kartleggingen enn det vi fikk til sommeren 2014!

Værbilde fra feltarbeid i Valdres 2014.
Kommer sola til mitt feltområde? Sol gjør kartleggingsarbeidet mye hyggeligere. Blir det sol i NiN-året 2015? Værbilde fra feltarbeid i Valdres 2014.
Advertisements